top of page

Dr. Dt. Ayşe Saatman Yıldız
Periodontoloji

Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Diller: İngilizce

 

Bilimsel Yayınlar – Kongre Sunumları – Posterler

• Saatman, A., Ağralı, Ö.B., Kuru, L. (2019). Evre 3 Derece C Periodontitis Gastasında Rejeneratif Periodontal Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu 27-29 Ekim 2019, Antalya, Türkiye - Poster

 

• Saatman, A., Yıldırım, H.S., Kuru, L. (2018). Rekürren Piyojenik Granülomun Periodontal Cerrahi Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 27. Bilimsel Sempozyumu 26- 29 Ekim 2018, Antalya, Türkiye - Poster

 

• Köse, K.N., Saatman, A., Kuru, L. (2018). Yetersiz Vestibül Derinliği Olgusunda Serbest Dişeti Greftinin Preprotetik Vestibüloplastide Kullanımı. Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 27. Bilimsel Sempozyumu 26-29 Ekim 2018, Antalya, Türkiye - Poster

 

• Köse, K.N., Saatman, A. (2017). Amlodipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinde Periodontal Tedavi: Bir Olgu Sunumu. Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu 17-18 Kasım 2017, İstanbul, Türkiye - Poster

 

• Saatman, A., Ağralı, Ö.B.,Yıldırım, H.S., Kuru, L. (2017). Pembe Estetik: Konvansiyonel Flep Tekniği mi? Lazer ile Gingivektomi mi? Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Ulusal Kongresi 21-24 Eylül 2017, İstanbul, Türkiye - Poster

 

• Pehlivan, Z.C., Saatman, A., Doğan, B. (2017). Multidisciplinary Treatment Procedures For A Patient With Anterior Diastema: A Case Report. 22nd BaSS Congress 04-06 Mayıs 2017, Selanik, Yunanistan - Poster

 

• Saatman, A., Ağralı, Ö.B., Kuru, L. (2016). Nifedipin Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesinde Periodontal Tedavi: Bir Olgu Sunumu. Türk Diş Hekimleri Birliği 22. Ulusal Kongresi 19-21 Mayıs 2016, İzmir, Türkiye – Poster

• Yıldız Saatman A, Üstündağ Fümet D, Mega Tiber P, Doğan B. (2021). Vitamin D Reseptör Polimorfizmlerinin Periodontal Sağlıklı Bireylerde Diabetes Mellitus ile İlişkisinin İncelenmesi. Sözlü Sunum. 30 Nisan-1 Mayıs 2021. 6. Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Türkiye.

• Yıldız Saatman A, Üstündağ Fümet D, Mega Tiber P, Doğan B. (2021). Vitamin D Reseptör Polimorfizmlerinin Periodontitis ve Diabetes Mellitus Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Sözlü Sunum. 5-6 Kasım 2021. Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Çevrimiçi Kongresi, Türkiye.
 

 

Katıldığı Kongreler – Kurslar – Seminerler
 

• Türk Diş Hekimleri Birliği 6. Ulusal Öğrenci Kongresi – Samsun 2012

• FDI Annual World Dental Congress – İstanbul 2013

• İstanbul Diş Hekimleri Odası Periodontolojide İlaç Kullanımı Bilimsel Toplantı – İstanbul 2015

• İstanbul Diş Hekimleri Odası Kök Yüzey Kapatma Teknikleri Bilimsel Toplantı – İstanbul 2015

• İstanbul Diş Hekimleri Odası Muayenehane Pratiğinde TME Rahatsızlıklarına Yaklaşım ve Splint Bilimsel Toplantı – İstanbul 2015

• Türk Diş Hekimleri Birliği 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi – İstanbul 2015

• Türk Diş Hekimleri Birliği 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi – İzmir 2016

• 22. Balkan Stomatological Society Kongresi – Selanik/Yunanistan 2017

• Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Kongresi – İstanbul 2017

• Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi – İstanbul 2017

• Prof. Dr. Ateş Parlar Sert Doku Cerrahisi Hans-on Kursu – İstanbul 2018

• Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Kongresi – Antalya 2018

• AIM Academy First International Symposium – Antalya 2018

• Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Kongresi – Antalya 2019

• Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği 2. Sempozyumu – İstanbul 2019

• 3rd International Symposium Soft Tissue Management - Floransa/İtalya 2020
• 6. Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi - Çevrimiçi 2021
• Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Kongresi - Çevrimiçi 2021

Ödüller

• Colgate Bilimsel Araştırma Sözlü Sunum Yarışması Birincilik Ödülü

İletişim

Dr. Dt. Ayşe Saatman Yıldız Çalışma Saatleri

Cuma: 10:00 - 17:00

(216) 606 55 86

bottom of page