top of page

Ağız ve Çene Cerrahisi

Genellikle tıp ve diş hekimliği arasındaki köprü olarak görülen ağız ve çene cerrahisi, ağız, çene, yüz ve boynu etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgilenen cerrahi uzmanlık alanıdır.

Çene Cerrahisi Kapsamı Nedir ?

Uzmanlığın kapsamı geniştir ve yüz yaralanmaları, baş ve boyun kanserleri, tükürük bezi hastalıkları, yüz orantısızlıkları, yüz ağrıları, gömülü dişler, çene kistleri ve tümörlerinin yanı sıra ağız mukozasını etkileyen çok sayıda sorunun teşhis ve tedavisini içerir. ağız ülserleri ve enfeksiyonlar gibi

cerrahi.jpg
Image by Mika Baumeister

Çene Cerrahı Hangi İşlemleri Yapar?

- Yüzdeki orantısızlığın düzeltilmesi için ortognatik cerrahi
- İmplant Cerrahisi
- Gömülü dişlerin ve diş köklerinin çıkarılması.
- Çenelerdeki kist ve tümörlerin çıkarılması
- Yarık dudak ve damak cerrahileri
- Tükürük bezleri tümörlerinin çıkarılması
- Temporomandibular eklem cerrahisi

- Çene Botoksu (Masseter Botoks)

bottom of page